Vuosi 2020 lähestyy loppuaan. Kaikkine haasteineen se on varmasti ollut meille kaikille omalla tavallaan opettavainen ja mieleenpainuva ajanjakso.

Sanonta ”ei mitään niin pahaa, ettei jotain hyvääkin” on ollut itselläni ohjenuorana muutostilanteiden yhteydessä. Sillä kaikesta huolimatta moni toimija on onnistunut kääntämään tämän vuoden haasteet edukseen. Se on toki vaatinut uuden oppimista, mahdollisesti jopa sopeuttamistoimenpiteitä ja uuden rakentamista. Näin myös meillä. Siirryimme onnistuneesti ja lyhyellä varoitusajalla etätyöskentelyyn, jonka aikana rakensimme mm. uuden koulutuskonseptin, josta kerromme lisää ensi vuonna. Uudistimme myös varastointikäytäntöjä ja valmistauduimme yritysfuusioon, joka toteutuu vuoden vaihtuessa.

On ollut hienoa nähdä, että uudenlaisissa olosuhteissa oma henkilökuntamme on löytänyt tilanteisiin soveltuvat ratkaisut ja toimintamallit. He ovat osaltaan varmistaneet menestyksellisen toiminnan jatkumisen myös näinä poikkeuksellisina aikoina ja entisestään vahvistaneet yrityksen ja organisaatiomme tahtotilaa olla kuljetusalan strategisesti tärkein ja luotettavin yhteistyökumppani.

Haluan kiittää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat osoittaneet luottamusta toimintaamme kohtaan tässä uudessa normaalissa. Haluan myös kiittää henkilökuntaamme kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille rauhallista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2021!

PS. Joulun ja uudenvuoden aikaan palvelemme asiakkaitamme normaalien aukioloaikojen puitteissa lukuun ottamatta lauantaita 2.1.2021, jolloin kaikki Trailcon-myymälät on suljettu.

Henrik Danielsson
BPW Kraatz Oy
toimitusjohtaja

Turvallisen liikenteen perusta, vetolaitteiden tekninen vaatimustaso, on nyt selkeästi määritelty

 

Ensimmäiset moduuliyhdistelmät otettiin käyttöön Suomessa jo 1997, sen aikaisen lainsäädännön, asetusten ja vallitsevien EU-direktiivien / E-sääntöjen ohjaamana. Moni tekninen haaste ajoneuvoyhdistelmän toteutukseen ja käyttöön liittyen oli silloin ratkaistava parhaan tietämyksen tai kokeilun ja erehdyksen kautta.

Luonnollisesti moni asia on kehittynyt ja muuttunut viimeisten reilun 20 vuoden aikana. Erityisesti Pohjoismaissa, missä kuljetuskalustoa on menestyksellisesti kehitetty vastaamaan paremmin niin teollisuuden, kuljetusliikkeiden ja koko logistisen infran tarpeita. Varsinkin vuonna 2013 toteutunut ajoneuvoyhdistelmien mitta- ja massamuutos sekä samanaikainen, globaali herääminen ympäristöhaasteisiin, ovat vieneet kehitystä sen jälkeen ripeästi eteenpäin High Capacity Transport -termin alla.

Euroopan laajuinen ymmärrys HCT-yhdistelmien teknisten vaatimusten osalta on kehittynyt vastaamaan käytäntöä ja tarpeita yhä paremmin. Tästä on esimerkkinä vuonna 2013 julkaistu ISO-standardi (ISO 18868:2013), joka vihdoin tunnisti eri moduuliyhdistelmäversiot laajemmin ja otti kantaa siihen, miten näiden ajoneuvojen vetolaitevaatimustaso lasketaan ja määritellään. Tämän jälkeen vetolaitteiden vaatimustasoa, E-säännöstöä nro 55, on päivitetty ISO-standardin kiteyttämillä tarkennuksilla.

Voidaan siis todeta, että direktiivit ja varsinkin E-säännöstö vastaavat tämänhetkistä, todellista teknistä tarvetta ja tilannetta kentällä. Kesäkuussa 2020 julkaistu TRAFICOM:n HCT-määräys on askel oikeaan suuntaan ja yhdenmukaistaa kansallista vaatimustasoa jo voimassa olevan Euroopan laajuisen vaatimustason kanssa. Se varmistaa käytössä olevien vetolaitteiden vaatimustenmukaisuuden sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien turvallisen liikennöinnin.

Itse käytettävän vetolaitetuotevalikoiman osalta tulee muutosta lähestyä kahdesta eri näkökulmasta: jo käytössä olevat raskaat ajoneuvot ja uusien ajoneuvojen varustelu.

Jo käytössä olevien raskaiden ajoneuvojen osalta muutos saattaa aiheuttaa kysymyksiä. Tähän BPW Kraatz Oy on edustamallaan tuotevalikoimalla — ja 50 vuoden vetolaitekokemuksella — valmistautunut hyvin. Olemme arvioineet muutoksen kannalta kriittisimmät ajoneuvoyhdistelmätyypit ja -vaihtoehdot ja vertailleet näiltä vaadittavaa suoritustasoa omaan vetolaitetuotevalikoimamme. Yhteenvetona voidaan todeta, että valikoidun, jo yleisesti käytössä olevan ja laajan tuotevalikoimamme tuotteiden suoritusarvot ovat riittävät. Voimme E-säännön nro 55 mahdollistaman ns. Trade Off -käytännön kautta näyttää tämän myös toteen. Edustamiemme tuotteiden osalta voimme helpottaa kuljetusliikkeiden toimintaa tämän muutosprosessin aikana.

Uusien ajoneuvojen varustelun osalta olemassa oleva tuotevalikoima tukee laajan kansallisen HCT-ajoneuvokonseptin toteuttamista nykyisillä ajoneuvoyhdistelmämassoilla. Tarvittaessa voimme tarjota myös erikoisjäreitä vetolaiteratkaisuja.

Tiedostamme, että muutos edellyttää aktiivista vuorovaikutusta kaikkien alan toimijoiden kanssa ja haluammekin oman, asiantuntevan organisaatiomme kautta sujuvoittaa kaikkien sidosryhmäläistemme toimintaa. Kotisivujemme laaja tietosisältö on luotu vain tätä tarkoitusta varten ja järjestämme aiheeseen liittyvää, räätälöityä koulutusta eri kanavien kautta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kirjoittaja on Henrik Danielsson, BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja. Kokemusta vetolaitejärjestelmistä yli 15 vuotta.