HomePitkäjänteisellä työllä parannetaan sitoutumista työnantajaan

Pitkäjänteisellä työllä parannetaan sitoutumista työnantajaan

Työnantajamielikuva on ollut esillä julkisessa keskustelussa jo pidemmän aikaan. Yritykset käyvät entistä kovempaa kilpailua osaavista työntekijöistä ja työntekijät ovat entistä tietoisempia työnantajien tarjoamista työsuhde-eduista, koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia sekä työn joustavuudesta ja työssä viihtymisestä.

Yrityksen tulee pohjata henkilöstöstrategiansa olettamuksien sijasta luotettavaan dataan. Yksi hyvä keino saada selville ”Miten meillä menee?”, on mitata säännöllisesti työntekijöiden tyytyväisyyttä työyhteisökyselyn avulla. Me BPW Kraatz Oy:ssä olemme toteuttaneet jo kuuden vuoden ajan vuosittaista työyhteisökyselyä kaikkien organisaatiossamme työskentelevien kesken. Joka vuosi kyselyn tulokset analysoidaan johtoryhmässä ja valitaan kehityskohteet, joita seuraavan vuoden aikana lähdetään edistämään. Tärkeä osa on myös tulosten purkaminen henkilöstölle sekä kehityskohteiden aktiivinen työstäminen ja niiden viestintä henkilöstölle.

Tutkimme sitoutumista

Parin viimeisen vuoden aikana työyhteisökyselyssämme on mitattu myös eNPS-tunnuslukua eli Employee Net Promoter Scorea. Tunnusluvulla mitataan työntekijöiden sitoutumista ja uskollisuutta. Mittari kysyy työntekijöiltä yksinkertaisesti, kuinka todennäköisesti suosittelet organisaatiota työnantajaksi muille? Työntekijälle tarjotaan asteikko 0–10, jossa 0 kuvaa ei lainkaan todennäköistä ja 10 erittäin todennäköistä. Vastaukset välillä 0–6 katsotaan arvostelijoiksi, 7–8 passiivisiksi ja 9–10 suosittelijoiksi. Suosittelijoiden määrästä vähennetään arvostelijoiden määrä ja tulos jaetaan kaikkien työntekijöiden määrällä kerrottuna sadalla. Näin saadaan luku, joka kuvastaa työntekijöiden sitoutumista työnantajaan.

Riippuen alasta ja organisaation tyypistä, yrityksen eNPS-tunnusluku vaihtelee -100 ja +100 välillä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tunnusluvun ollessa +10 – +30 välillä, tulos on hyvä. Yli +50 tulos on erinomainen ja +80 huippu.

Sitoutuminen työnantajaan (eNPS), muutos

 

BPW Kraatz Oy:n eNPS-tunnusluvun kehittyminen vuosina 2021–2023. Lähde: BPW Kraatz Oy:n työyhteisökysely 2023

Näin olemme onnistuneet

Yrityksen kannattaa mitata omaa eNPS-tunnuslukuaan säännöllisesti, jotta oman organisaation tuloksen kehittymistä voi seurata luotettavasti. BPW Kraatz Oy:n eNPS-tunnusluku on kehittynyt kuluneen kolmen vuoden aikana huimasti. Jo lähtötaso ensimmäisessä mittauksessa vuonna 2021 oli hyvä: +19, mutta viimeisimmän mittauksen (3/2023) mukaisesti luku on noussut lähes eriomaiseksi, tunnusluvun ollessa +46!
Oman organisaation tulosten kehittymisen lisäksi vertaamme tunnuslukuamme myös toimialan keskiarvoon. Toimialan keskiarvossa vertailutietona on Työeläkeyhtiö Elon Tukku- ja vähittäiskauppatoimialan tiedot, jossa vastaajia on n. 6 650.

Sitoutuminen työnantajaan (eNPS), vertailu


BPW Kraatz Oy:n eNPS-tunnusluvun vertailu toimialan keskiarvoon. Lähde: BPW Kraatz Oy:n työyhteisökysely 2023 sekä Työeläkeyhtiö Elon tutkimusdata.

Keinot, joilla tulokset on saavutettu

Tutkimusta tehdään yrityksessämme säännöllisesti, tulokset puretaan ja tilanne analysoidaan huolellisesti. Valitsemme ilmi tulleet, selkeät kehityskohteet ja seuraamme muutosten etenemistä. Henkilökunnalle viestitään tilanteesta säännöllisesti, joten kaikki ovat mukana työyhteisön kehittämisessä.

Kuten arvata saattaa, tämä ei ole mikään pikamatka vaan ennemminkin maraton. Mutta pitkäjänteisellä työllä, työntekijöitä kuuntelemalla ja säännöllisellä mittaamisella, voidaan kasvattaa niin työtyytyväisyyttä kuin sitoutumista työnantajaankin: varsinainen win-win-tilanne siis!

Kirjoittaja on Heini Nyman, BPW Kraatz Oy:n Kehityspäällikkö, HR.