HomeBPW Kraatz Oy

En pålitlig samarbetspartner – nu och i framtiden

Stora investeringar kräver långsiktiga och kundinriktade lösningar. Det är lättare att fatta långtgående beslut med en trygg och pålitlig samarbetspartner. Bra och långvariga kundrelationer, pålitliga varuleverantörer, högklassiga produkter, logistisk kompetens samt en flexibel och sakkunnig service är BPW Kraatz OY:s starka sidor. Ställningen som marknadsledare inom branschen för släpvagnsteknik är välförtjänad. Det är dock på sin plats att vara ständigt vaksam, eftersom landsvägstransporternas framtid och de lösningar, t.ex. EU-bestämmelser, som påverkar fordonstekniken styr valet av släpvagnar i framtiden. Vi förbereder oss för förändringar och vi samarbetar nära med såväl våra kunder som andra intressenter.


Ladda ned mer information:

BPW Kraatz Oy – produkter för fordonskombinationer (SV)