VBG:n kehittämät uudet alleajosuojat sekä niiden kiinnikkeet ovat tyyppihyväksyttyjä uuden UNECE R58 revisio 3 -säännön mukaisesti.

Muutoksia alleajosuojien teknisiin vaatimuksiin

Alleajosuoja on turvavaruste, joka estää pienemmän ajoneuvon kiilautumisen kuorma-auton tai perävaunun alle. M, N ja O-luokan ajoneuvoissa sen teknisistä vaatimuksista säädetään ECE R58 -asetuksella. Asetus määrittää alleajosuojan mittoja, asennuskorkeuksia ja voimia, jotka sen on kestettävä. Tiukentuvat vaatimukset tarkoittavat käytännössä sitä, että alleajosuojan fyysiset mitat ja paino tulevat kasvamaan. Lisäksi maavara tai sallittu takaylitys määritellään tarkasti. Myös alleajosuojan kiinnikkeet muuttuvat em. syistä.

Siirtymäajat ovat päättymässä ja 1.9.2021 alkaen kaikkiin uusiin ajoneuvoihin on asennettava uuden asetuksen (ECE R58 -asetus, revisio 3 tai lyhyesti “R58.03 -sääntö”) vaatimukset täyttävä alleajosuoja. VBG:n valikoimassa R58.03 -merkityt uudet alleajosuojat ja niiden kiinnikkeet ovat tyyppihyväksyttyjä uuden säännön mukaisesti.

Ajoneuvovalmistajan on huomioitava myös se, että uusien vaatimusten myötä (1.9.2021 alkaen), ajoneuvon rungon takaosa katsotaan osaksi alleajosuojan kiinnitystä. Perävaunun rungolle asetetaan tiettyjä minimivaatimuksia materiaalien ja rungon jäykkyyden osalta.

Muutokset mittoihin ja kestettäviin voimiin lyhyesti:

– Matalampi maavara
– Lyhyempi peräylitys
– Korkeampi palkin profiili
– Kasvaneet voimat testissä

Suojapalkin sivuttaissisennyksen (A, B) on oltava 0–100 mm. Mittojen A ja B on oltava yhtä suuret.

Suurin sallittu takaylitys 300* mm (L), suojapalkin pienin sallittu profiilikorkeus 120 mm (H).
Kuormaamattoman ajoneuvon suurin sallittu maavara (G) 450 mm. Sallitut mitat voivat vaihdella ajoneuvoluokasta ja jousituksen tyypistä riippuen.

*200 mm O3 ja O4 -luokan perävaunuilla (ei kippaava, ilman takalaitanostinta)