HomeTuotteetVBG-vetolaitejärjestelmätUsein kysytyt kysymykset

Miksi BPW Kraatz Oy:n esimerkkilaskelmissa käytetään ainoastaan kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu -yhdistelmiä?

Tämä yhdistelmä on suoritusarvojen kannalta haastavin toteuttaa. Yhdistelmässä on vähän kytkentäpisteitä ja dollyn kiinteään aisaan kohdistuu vaakasuorien voimien lisäksi myös pystykuormaa. Myös yhdistelmän suuret massat kuormittavat vetolaitteistoa, jolloin erityisesti Dc-arvovaatimus kasvaa suureksi.

Koskeeko Trade Off -laskenta täysperävaunuyhdistelmiä?

Trade Off -laskentaa käytetään ainoastaan kiinteällä vetoaisalla varustettuihin ajoneuvoihin (dolly tai keskiakseliperävaunu). Laskentaa varten vetolaitteen tyyppikilvestä on löydyttävä D-arvon lisäksi Dc-, S- ja V-arvot. Esimerkiksi nivelöidyllä vetoaisalla varustetun täysperävaunun vetoon tarkoitetusta vetokytkimestä löytyy ainoastaan D-arvo.

Miksi vetolaitteen tyyppikilvestä löytyy myös vaihtoehtoiset suoritusarvot, joissa S-arvo on 2000 kg?

Tämä johtuu eri maiden lainsäädännöistä ja käytännöistä. Suomessa on käytettävä riviä, jossa S-arvo on 1000 kg. Tämä on määritelty myös E55-säännössä.

Milloin Trade Off -laskentaa tarvitaan?

Trade Off -laskentaa tarvitaan, kun vetolaitteen tyyppihyväksytyistä suoritusarvoista Dc-arvo on pienempi kuin laskennan kautta tietylle ajoneuvoyhdistelmälle saatu minimivaatimus. Tällaisessa tilanteessa Trade Off -laskenta voi mahdollistaa vetolaitteen turvallisen käytön edellyttäen, että laskennan avulla voidaan todentaa vetolaitteen muiden suoritusarvojen, kuten V-arvon, olevan edelleen riittävät.

Mistä löydän vetolaitteen tyyppihyväksytyt suoritusarvot?

Tyyppihyväksytyn vetolaitteen (vetokytkin, vetopalkki, vetoaisa tai vetosilmukka) hyväksytyt suoritusarvot löytyvät vetolaitteen tyyppihyväksyntätodistuksesta ja vetolaitteessa olevassa tyyppikilvestä.

Miten vetolaitteen suoritusarvot lasketaan?

Eri ajoneuvoyhdistelmille on määritelty (E55-säännössä ja kansallisessa HCT-määräyksessä) laskentakaavat. Helpoiten suoritusarvolaskenta onnistuu käyttämällä VBG:n kotisivuilla olevaa laskuria, joka löytyy osoitteesta https://www.vbg.eu/fi/laske/

Käytetäänkö Trade Off -laskentaa ainoastaan vetokytkimien suoritusarvoihin?

Ei. Trade Off-tarkastelu pitää tehdä kaikkien yhdistelmässä olevien vetolaitteiden osalta (vetokytkin, vetopalkki, vetoaisa tai vetosilmukka).