Vetolaitteiden vaatimustaso täsmentyi

Erilaiset hyväksynnät ja standardit sekä kansallisella että EU-tasolla ovat määritelleet vetolaitteiston eri osille asetettuja vaatimuksia jo pitkään. Tilanne on selkeytynyt 1.6.2020 annetun HCT-määräyksen myötä.

Haluamme esimerkkien kautta havainnollistaa hieman sitä, mitä sekä perävaunuvalmistajan että kuljetuskaluston tilaajan pitää huomioida, kun tehdään päätöksiä vetolaitejärjestelmää koskien.

Tuotevalikoimamme vetolaitekomponentit ovat kaikki tyyppihyväksyttyjä ja täyttävät tiukimmatkin standardit. Niiden joukosta on helppo valita turvallinen ja kestävä vetolaitejärjestelmä vuosien tehokkaaseen käyttöön.

Poikkeuksellisen järeät, jo vuosia markkinoilla olleet VBG-tuotteet, ovat turvallinen ja kestävä vaihtoehto erityisesti HCT-kuljetuskalustoon:

Esimerkkilaskelmat

Olemme laskeneet valmiit esimerkit vetolaitteiden minimisuoritusarvoista alla listatuille kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu -yhdistelmille.

Laskennat on tehty E-säännön nro 55 mukaisesti ja niissä käytetään suurimpia tieliikenteessä sallittuja ajoneuvoyhdistelmien massoja teknisesti sallittujen massojen sijasta. Yhdistelmien massajaukauma seuraa Traficomin määräyksen TRAFICOM/304841/03.04.03.00/2019 ja sen perustelumuistion laskentaohjeita, missä auton massana käytetään auton suurinta tieliikenteessä sallittua massaa ja perävaunujen massaa vähennetään samassa suhteessa.

Vetoaisan teoreettinen pituus (taulukossa Lmin m)

Esimerkkilaskelmissa on käytetty dollyn omamassana 2,5 t ja vetoaisan teoreettisena pituutena Lmin 3,5 m. Jokaisen yhdistelmän kohdalla on ilmoitettu ne VBG vetolaitteet, jotka täyttävät vaaditut suoritusarvot Trade Off -laskennan kautta. 

Havainnekuvissa on käytetty tieliikenteessä sallittuja kokonaismassoja ajoneuvoyhdistelmälle. Kokonaismassat laskettu niin, että yhdistelmä joko täyttää 65 % paripyörävaatimuksen tai yhdistelmä on varustettu singlepyörillä. Osoitteessa https://www.vbg.eu/fi/laske/ voit myös itse tehdä laskelmia vaadituista suoritusarvoista, arvioida eri vetolaitteiden soveltuvuutta kyseiseen yhdistelmään sekä tarkistaa vaatiiko vetolaitteiden käyttö Trade Off -menettelyn.

3-akselinen auto, 2-akselinen dolly, 3-akselinen puoliperävaunu
Laskennassa
käytetyt massat
Laskettu minimivaatimus suoritusarvoilleVetolaitekokoonpano, minimivaatimukset
Kuorma-
auto
DollyPuoliperä-
vaunu
Ajoneuvo-
yhd.
Dc-arvo
kN
V-arvo
kN
S-arvo
kg
D-arvo* kNLmin
m
VetokytkinVetopalkkiVetosilmukka
26 t15 t19 t60 t144,621,5100099,51,3575V-2DB 75V-2DBE 917
28 t14 t18 t60 t146,520100098,61,3575V-2DB 75V-2DBE 917
26 t16 t22 t64 t151,522,91000104,61,6575V-2DB 75V-2DBE 917
28 t15 t21 t64 t154,621,51000104,51,6575V-2DB 75V-2DBE 917
26 t18 t24 t68 t157,625,81000111,32,1575V-2DB 75V-2DBE 917
28 t17 t23 t68 t161,624,31000111,72,2575V-2DB 75V-2DBE 917
*vetopöytä ja tappi

3-akselinen auto, 2-akselinen dolly, 4-akselinen puoliperävaunu
Laskennassa
käytetyt massat
Laskettu minimivaatimus suoritusarvoilleVetolaitekokoonpano, minimivaatimukset
Kuorma-
auto
DollyPuoliperä-
vaunu
Ajoneuvo-
yhd.
Dc-arvo
kN
V-arvo
kN
S-arvo
kg
D-arvo* kNLmin
m
VetokytkinVetopalkkiVetosilmukka
28 t15 t26 t69 t163,321,51000108,52,1575V-2DB 75V-2DBE 917
*vetopöytä ja tappi

4-akselinen auto, 2-akselinen dolly, 3-akselinen puoliperävaunu
Laskennassa
käytetyt massat
Laskettu minimivaatimus suoritusarvoilleVetolaitekokoonpano, minimivaatimukset
Kuorma-
auto
DollyPuoliperä-
vaunu
Ajoneuvo-
yhd.
Dc-arvo
kN
V-arvo
kN
S-arvo
kg
D-arvo* kNLmin
m
VetokytkinVetopalkkiVetosilmukka
35 t15 t19 t69 t169,221,51000112,42,5575V-2DB 75V-2DBE 917
35 t18 t23 t76 t185,325,81000126,22,3590VR-2DB 75V-3DBE 917
*vetopöytä ja tappi

4-akselinen auto, 2-akselinen dolly, 4-akselinen puoliperävaunu
Laskennassa
käytetyt massat
Laskettu minimivaatimus suoritusarvoilleVetolaitekokoonpano, minimivaatimukset
Kuorma-
auto
DollyPuoliperä-
vaunu
Ajoneuvo-
yhd.
Dc-arvo
kN
V-arvo
kN
S-arvo
kg
D-arvo* kNLmin
m
VetokytkinVetopalkkiVetosilmukka
35 t15 t24 t74 t18121,51000118,21,9590VR-2DB 75V-3DBE 917
35 t15 t26 t76 t185,321,51000120,32,0590VR-2DB 75V-3DBE 917
*vetopöytä ja tappi

5-akselinen auto, 2-akselinen dolly, 3-akselinen puoliperävaunu
Laskennassa
käytetyt massat
Laskettu minimivaatimus suoritusarvoilleVetolaitekokoonpano, minimivaatimukset
Kuorma-
auto
DollyPuoliperä-
vaunu
Ajoneuvo-
yhd.
Dc-arvo
kN
V-arvo
kN
S-arvo
kg
D-arvo* kNLmin
m
VetokytkinVetopalkkiVetosilmukka
42 t15 t19 t76 t184,421,51000120,62,0590VR-2DB 75V-3DBE 917
*vetopöytä ja tappi

5-akselinen auto, 2-akselinen dolly, 4-akselinen puoliperävaunu
Laskennassa
käytetyt massat
Laskettu minimivaatimus suoritusarvoilleVetolaitekokoonpano, minimivaatimukset
Kuorma-
auto
DollyPuoliperä-
vaunu
Ajoneuvo-
yhd.
Dc-arvo
kN
V-arvo
kN
S-arvo
kg
D-arvo* kNLmin
m
VetokytkinVetopalkkiVetosilmukka
42 t13 t21 t76 t184,418,61000116,91,7590VR-2DB 75V-3DBE 917
*vetopöytä ja tappi

Tarvitsetko apua?

Janne Märsylä
Tekninen päällikkö
020 7936 710