HomeVaraosat ja huoltoBPW 5+3 takuu

Usein kysyttyä: BPW-takuu

1. Jos laakeri rikkoontuu takuun voimassaolon aikana (esim. 4. takuuvuoden aikana) ja se korjataan, vaaditaanko silti täydellinen napahuolto 5 vuoden jälkeen, jotta mahdollisuus jatkotakuuseen säilyy?

Aiemmin suoritetut huollot eivät poista jatkotakuun edellyttämiä huoltotoimenpiteitä. Akseleiden ja jousituksen kunto on varmistettava kaikilta osin, jotta se on jatkotakuun edellyttämässä kunnossa.

2. Miten Suomessa määritellään termit on-road ja off-road -käyttö?

On-road -käytöksi katsotaan kestopäällystetyillä teillä tapahtuva ajo, kuten esimerkiksi kappaletavarakuljetukset. Off-road -käytöksi määritellään kaikki ajo, joissa päällystetyiltä teiltä poistutaan. Suomessa tämä on helpointa määritellä ajoneuvoyhdistelmän käytön perusteella, jolloin esimerkiksi puu-, maansiirto- ja hakeajoon tarkoitetut perävaunut määritellään off-road -käyttöön tarkoitetuiksi.

Olosuhteissa on paljon maakohtaisia eroja eivätkä on-road tai off-road -määritykset ole yhteneväiset keski-Euroopan lähtökohtaisesti parempiin olosuhteisiin verrattuna. Paikallinen organisaatio (kuten BPW Kraatz Oy) tuntee Suomen olosuhteet ja auttaa käyttöolosuhteiden määrityksessä Saksan suuntaan. Käyttöolosuhteet tulee muutoinkin ottaa huomioon jo akselistoa ja jousitusta valittaessa. Kun uuteen perävaunuun suunnitellaan sopivaa teknistä ratkaisua, kannattaa aina kääntyä paikallisen BPW-edustajan puoleen.

3. Jos käytössä olevaan perävaunuun lisätään uusi akseli (ns. telitys), miten takuu lasketaan?

Lisätylle akselille myönnetään kahden vuoden takuu asennuspäivämäärästä lukien. Jos taas vaunuun vaihdetaan takuuseen uusi akseli, säilyy alkuperäinen takuuaika, joka lasketaan alkavaksi perävaunun rekisteröintipäivämäärästä.

4. Kuka saa huoltaa ja korjata perävaunua, jos halutaan takuun säilyvän?

Normaaleissa huolto- ja korjaustoimenpiteissä emme toistaiseksi vaadi tiettyjen nimettyjen korjaamoiden käyttöä. Riittävä ammattitaito ja BPW-akseleiden tuntemus ovat tärkeimmät edellytykset, kun sopivaa korjaamoa valitaan. Tässä voimme avustaa tarvittaessa.

5. Kuka tekee takuupäätöksen?

Tuotereklamaatiot ja takuuhakemukset käsitellään paikallisesti Suomessa, yhteistyössä BPW:n kanssa. Lopullisen päätöksen siitä, kuuluuko tapaus tuotetakuun piiriin, tekee valmistaja eli BPW.

6. Mistä alkuperäisiä varaosia saa?

BPW Kraatz Oy on myös virallinen BPW-varaosien maahantuoja. Trailcon-myymälöiden kautta alkuperäisiä BPW-varaosia on saatavilla kattavasti niin korjaamoiden kuin kuljetusliikkeiden tarpeisiin. Lähimmän Trailcon-myymälän löydät täältä

7. Miten takuuhakemus tehdään?

Ensimmäinen yhteydenotto BPW Kraatz Oy:hyn tulisi tapahtua ennen kuin mitään korjaustoimenpiteitä tehdään. Näin voimme osaltamme varmistaa sen, että reklamaation käsittely etenee mahdollisimman sujuvasti ja saamme kaikki tarpeelliset tiedot tapauksen käsittelyä varten.

Jos yhteydenotto ennen korjausta ei ole mahdollinen, vaihdetut osat täytyy säilyttää. Korvaavat osat tulisi hankkia lähtökohtaisesti Trailcon-myymälän kautta. Vaurio pitää myös dokumentoida kattavasti (valokuvin) ja tiedot akselin tyyppikilvestä (A ja B kohdat) on otettava talteen, jos mahdollista. Täytä Palautus-reklamaatiolomake, joka sisältää kaikki käsittelyn kannalta oleelliset tiedot.

8. Täytyykö rikkoontuneet osat säilyttää itsellä vai toimitetaanko ne jonnekin?

Reklamoidut osat pitää säilyttää, kunnes saat lisäohjeita niiden käsittelyyn. Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen kerromme, täytyykö vaihdettuja osia palauttaa ja palautetaanko ne BPW Kraatz Oy:lle ja mahdollisesti edelleen BPW:lle tutkittavaksi.

9. Kauanko takuuprosessi kestää?

Kun olemme saaneet kaikki tarvitsemamme tiedot ja mahdollisesti palautetut, reklamoidut osat, pyrimme antamaan vastauksemme viimeistään 2 viikon kuluessa.

10. Korvaako takuu oheisvaurioita?

Lähtökohtaisesti oheisvaurioita ei korvata. Jokainen tapaus on kuitenkin erilainen ja käsitellään erikseen.